افزونه ایجاد تخفیف های هوشمند،افزونه WooCommerce Dynamic Pricing،پلاگین WooCommerce Dynamic Pricing،پلاگین ایجاد تخفیف های هوشمند