پلاگین WooCommerce Dynamic Pricing | افزونه ایجاد تخفیف های هوشمند 1.5.3